Edith Leerkes ontmoet

Een programma met een cellospelende zakenman of een politiek actieve acteur, een andere keer met een zingende schrijfster. Praten, spelen en zingen over verbindingen en verschillen,
over waarom wel of toch maar niet en bovenal gezellig.