Herman van Veen

Herman van Veen (1945) groeide op in Utrecht waar hij ook het conservatorium bezocht.

In 1965 maakte hij zijn theaterdebuut met het soloprogramma ‘Harlekijn’ (Niemands knecht, niemands baas).

Sindsdien reist hij met zijn voorstellingen de wereld rond.

Hij is regelmatig te gast in onder meer het Koninklijk Theater Carré Amsterdam (inmiddels 620 keer), het Konzerthaus in Wenen, de Philharmonie Berlin, de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Speelde series op Broadway, in Carnegie Hall New York, concerten in de Queen Elizabeth Hall Londen en is veelvuldig te gast in Parijs (Olympia, La Salle Gaveau, Théâtre de la Ville).

Van zijn hand verschenen zo’n honderdtachtig cd’s, een tachtigtal boeken, twee dozijn toneelstukken en een boel schilderijen.

Voor zowel zijn artistiek als humanitair werk kreeg hij dikwijls bloemen.

Zo is hij onder andere drager van het Verdienstkreuz am Band des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en in die van de Nederlandse Leeuw. Herman heeft een Eredoctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel. Van de Club van Budapest ontving hij de Planetary Consciousness Award. In Frankrijk Le Grand Prix de l’Académie Charles Cros de Littérature Musicale. Juni 2021 kreeg hij in Duitsland de Joachim Ringelnatz Literatur Preis. En in 2023 een Lifetime Achievement Award van de Nederlandse auteursrechtenorganisaties.

Herman is vader van vier kinderen, grootvader van drie kleinkinderen en stiefvader van de animatieweeseend Alfred Jodocus Kwak en het nog maar net geboren sprookjesfiguurtje Anne de Poes.

…….

Herman van Veen (1945) wuchs in Utrecht auf, wo er auch das Konservatorium besuchte. 1965 machte er sein Theaterdebüt mit dem Soloprogramm „Harlekijn“ (Niemands knecht, niemands baas). Seitdem reist er mit seinen Vorstellungen um die Welt.

Von ihm erschienen mehr als hundertachtzig CDs, ebenso viele Bücher, zwei Dutzend Bühnenstücke und viele Bilder. Sowohl für sein künstlerisches als auch humanitäres Werk erhielt er manchmal Blumen.

So ist er zum Beispiel Träger des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in der Stufe des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Ritter in dem Orden von Oranje Nassau und in dem Orden vom Niederländischen Löwen. Von dem Club von Budapest empfing er den Planetary Consciousness Award. In Frankreich Le Grand Prix de l’Academie Charles Cros de Litterature Musicale. Im Juni 2021 erhielt er in Deutschland den Joachim Ringelnatz Literatur Preis.

Herman ist Vater von vier Kindern, Großvater von drei Enkeln und Stiefvater der Entenwaise Alfred Jodocus Kwak und Anne de Poes.

…….

Herman van Veen (1945) grew up in Utrecht, where he also attended the conservatory.

In 1965, he made his theater debut with the solo program ‘Harlekijn’ (Nobody’s Servant, Nobody’s Master).

Since then, he has been traveling the world with his performances.

He has released around one hundred and eighty CDs, an equal number of books, two dozen plays, and a lot of paintings.

For both his artistic and humanitarian work he has often received flowers.

He is the bearer of the Verdienstkreuz am Band des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, a Knight in the Order of Orange-Nassau, and the Order of the Dutch Lion, among others. Herman has an honorary doctorate from the Free University of Brussels. He received the Planetary Consciousness Award from the Club of Budapest. In France, he received Le Grand Prix de l’Académie Charles Cros de Littérature Musicale. In June 2021, he received the Joachim Ringelnatz Literature Prize in Germany.

Herman is the father of four children, grandfather of three grandchildren, and stepfather of the orphaned duckling Alfred Jodocus Kwak and Anne the Cat.