Herman van Veen

Herman van Veen (1945) groeide op in Utrecht waar hij ook het conservatorium bezocht.

In 1965 maakte hij zijn theaterdebuut met het soloprogramma ‘Harlekijn’ (Niemands knecht, niemands baas).

Sindsdien reist hij met zijn voorstellingen de wereld rond.

Van zijn hand verschenen tot op de dag van vandaag meer dan honderdtachtig cd’s,

een tachtigtal boeken en zo’n vijfhonderd schilderijen.

Voor zowel zijn artistiek werk als zijn inzet voor projecten ten behoeve van vrede,

veiligheid en verbondenheid is hij talloze malen onderscheiden.

Zo is hij onder andere drager van het Verdienstkreuz am Band des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland,

Ridder in de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Heeft een Eredoctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel.

Van de Club van Budapest ontving hij de Planetary Consciousness Award.

In Frankrijk Le Grand Prix de l’Académie Charles Cros de Littérature Musicale.

En in Cuxhaven Duitsland, juni 2021, de Joachim Ringelnatz Literatur Preis.

Herman is vader van vier kinderen en stiefvader van de weeseend Alfred Jodocus Kwak.

Grootvader is hij van drie kleinkinderen.

 

…….

 

Herman van Veen (1945) wuchs in Utrecht auf, und besuchte dort auch das Konservatorium.

Sein Theaterdebut feierte er 1965 mit dem Soloprogramm Harlekijn (Niemands Knecht, niemands Herr).

Seitdem reist er mit seinen Vorstellungen rund um die Welt.

Von seiner Hand erschienen bis heute einhundertachtzig CDs, ebensoviele Bücher, und um die fünfhundert Gemälde.

Sowohl für seine künstlerische Arbeit als auch für sein Engagement in Projekten für Frieden,

Sicherheit und Verbundenheit ist er mehrfach ausgezeichnet worden.

So ist er Träger vom ‘Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland’,

‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’ und ‘Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw’,

und hält ein Ehrendoktorat an der Freien Universität Brüssel.

Vom Club of Budapest erhielt er den Planetary Consciousness Award.

In Frankreich Le Grand Prix de l’Académie Charles Cros de Littérature Musicale.

Und in Cuxhaven, im Juni 2021, den Joachim-Ringelnatz-Literatur-Preis.

Herman ist Vater von vier Kindern, der Stiefvater der Waisenente Alfred Jodokus Kwack, und Großvater von drei Enkeln.